Villkor

VILLKOR

GODKÄNNANDE AV VILLKOR

blackjack77sweden.com (Site) är tillgänglig för alla användare. Informations, dokument, referenser och programvara (material) och de tjänster som tillhandahålls här är föremål för följande användarvillkor. Om användaren är under 21 måste han läsa detta papper i närvaro av en förälder eller vårdnadshavare. Om användaren eller användarens förälder / målsman håller med följande villkor, ska du sluta använda webbplatsen från och med nu. Genom att använda webbplatsen eller någon av de material eller tjänster, du automatiskt håller med användarvillkoren. blackjack77sweden.com förbehåller sig rätten att ändra och ändra användarvillkoren efter eget gottfinnande. Om du fortsätter att använda webbplatsen efter eventuella förändringar av Villkor det anses att ange du godkänna alla ändringarna. Dessutom all användning av materialet, som gäller för vissa särskilda regler, är föremål för extra villkor som de som beskrivs här, i användarvillkoren. Alla ytterligare och extra villkor kommer att införlivas genom hänvisning i följande användarvillkor. Brott mot någon av dessa användarvillkor kommer att leda till automatisk uppsägning av auktorisation och tillgång till webbplatsen, och användaren måste förstöra allt nedladdat eller tryckt material från platsen.

IMMATERIALRÄTT

Märkena (som omfattar logotyper, varumärken och servicemärken) som finns på webbplatsen är egenskaper blackjack77sweden.com eller annan tredje part. All användning av Marks ägs av platsen för annan tredje part är förbjuden. Material och tjänster av blackjack77sweden.com skyddas av upphovsrätt och andra lagar om immateriell egendom, därför obehörig användning av dem betraktas som ett brott mot sådana lagar. blackjack77sweden.com användare håller inte någon uttrycklig eller underförstådd rättigheter under några patent, upphovsrätt, varumärken eller affärshemligheter info om Material och / eller tjänster. All användning (exempelvis omskrivningar, kopiera och översätta) av informationen som finns på webbplatsen (exempelvis dokument och foton) utan skriftligt tillstånd av webbplatsen är förbjuden. Någon av inredning av informations nedan gör ingen bevilja eller garantera någon licens under några upphovsrätt eller patent.

Att skicka något material, information, tekniker, idéer eller begrepp (feedback) till platsen, samtycker användaren och medger att:

kopplingar inte innehåller någon konfidentiell information;

blackjack77sweden.com inte uppsåt eller företa någon skyldighet av något slag av uttrycklig eller underförstådd sekretess när det gäller återkopplingar;

den blackjack77sweden.com är och ska ha rätt att använda eller avslöja någon feedback för alla ändamål i ett eget gottfinnande i hela världen;

återkopplingar blir egendom blackjack77sweden.com utan förpliktelser av något slag för användaren;

blackjack77sweden.com inte ger kompensation eller ersättning av något slag.

Garantier och friskrivningar

På webbplatsen finns allt material och tjänster "SOM ÄR". blackjack77sweden.com SÄGER alla uttryckt eller underförstådda garantier inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, I DEN FÖLJER AV GÄLLANDE LAG. blackjack77sweden.com kan inte och garanterar inte att antingen SITE; Eller något innehåll, MATERIAL, information, produkter (inklusive programvara) och / eller tjänster tillgängliga för dig på ELLER genom webbplatsen; SERVRARNA; ELLER genom e-post mottagen från blackjack77sweden.com ÄR FRIA FRÅN VIRUS OCH / ELLER ANDRA harm KOMPONENTER blackjack77sweden.com HOLDS inget ansvar för eventuella skador som kan uppstå vid användning av webbplatsen eller av något innehåll, information, material, produkter (inklusive programvara) och / eller tjänster tillgängliga för dig på ELLER VIA WEBBPLATSEN, INKLUSIVE, men inte begränsat till TILLFÄLLIGA, STRAFF, direkta, indirekta, och därav skador, inklusive men ej begränsat till de skador som kan resultera i förlust av DATA ELLER VINST, ÄVEN OM varnade för RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. ANVÄNDARE FÖRSTÅR ​​OCH GODKÄNNER ATT ANVÄNDNING AV DENNA SITE ÄR PÅ DERAS EGEN RISK.

Eventuella misstag inklusive tekniska eller andra typografiska fel eller felaktigheter är möjliga. blackjack77sweden.com förbehåller sig rätten att göra några ändringar i tjänsterna och material på webbplatsen när som helst utan förvarning.

Material och / eller tjänster på webbplatsen kan vara inaktuella och blackjack77sweden.com åtar sig inte alls att uppdatera sådant material eller tjänster.

Alla länkar till tredje parts webbplatser är inte i kontroll eller ansvar blackjack77sweden.com.

blackjack77sweden.com gör inga utfästelser alls på någon annan webbplats som du kan välja att ha tillgång till och kopplas till genom denna webbplats. Länkarna på denna webbplats tillhandahålls endast som en bekvämlighet och blackjack77sweden.com inte innehar eller stödjer eller acceptera något ansvar för innehållet i sådana webbplatser.

ERSÄTTNING

Användare samtycker till att hålla blackjack77sweden.com och alla dess ägare, dotterbolag, co-branders, agenter eller andra partners och anställda skadeslösa från allt ansvar, förlust, anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som gjorts av någon tredje part på grund av eller till följd av innehållet användarna skickar, lägger till eller överför via webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till användarinnehåll), deras användning av webbplatsen, deras anslutning till webbplatsen, deras brott mot användarvillkoren, eller deras brott mot någon annan person är eller företagets juridiska rättigheter.

popup

Få en imponerande bonus från säkert online casino

€150